มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 -18 พ.ย. 2558  นักวิชาการศึกษา


ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.ศรีวิชัย

“มทร.ศรีวิชัย”

ลิงค์: https://iqepi.com/32468/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 – 18 พ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
(๒) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๓) มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๔) กรณีเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
(๕) มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา เช่น ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร งานประกันคุณภาพการศึกษา งานการบริการวิชาการแก่สังคม งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ได้แก่ การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนการจัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น การเขียนบทความ จัดทำวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน มทร.ศรีวิชัย งานราชการ มทร.ศรีวิชัย รับสมัคร สอบ มทร.ศรีวิชัย2558 สอบ มทร.ศรีวิชัย 58 มทร.ศรีวิชัย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.ศรีวิชัย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.ศรีวิชัย
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments