กองทัพภาคที่ 1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -15 ก.ย. 2558  อาสาสมัครทหารพราน


ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพภาคที่

“กองทัพภาคที่ 1”

ลิงค์: https://iqepi.com/32410/ หรือ
ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพราน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 80
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กองทัพภาคที่ 1 กรมทหารพรานที 11 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 เพื่อปฏิบัติงาน ณ อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส (จำนวน 80 นาย)
คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป
1.บุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุน
– อายุ 18-30 ปี (พ.ศ.เกิดลบ พ.ศ.ปัจจุบัน)
– มีความสูงตั้งแต่ 160 ซ.ม.
– น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 ก.ก.
– เว้นบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2538 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารใน เม.ย.59
– ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
4.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรืออยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุก (เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือการกระทำโดยประมาท)

หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของตนเอง และบิดา,มารดา จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของตนเองและบิดา,มารดา จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.43 หรือ สด.8 อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
6. เอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 25 ส.ค. – 15 ก.ย.58 ณ กองกำลังพลกองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2281-2639 , 0-2281-8211

ทดสอบความรู้ความสามารถในวันที่ 20 ก.ย.58
เกณฑ์การสอบคัดเลือก
ทดสอบร่างกาย (ดีงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง)
สอบสัมภาษณ์ ณ กรมทหารพรานที่ 11 ค่ายธนรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้ที่ผ่านการทดสอบ รายงานตัวเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานในวันที่ 1 ต.ค.58 ณ กรมทหารพรานที่ 11 ค่ายธนรัชต์ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้การรับสมัครในครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทั้งสิ้น หากมีผู้ใดแอบอ้างเรียกเก็บเงินเพื่อฝากเข้า หากถูกจับได้ จะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11
073-530-855,073-584-114 ฝ่ายกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 073-530-858 ทุกวันในเวลาราชการ

ที่มาข้อูลข่าวสาร เพ็จหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11

สมัครงาน กองทัพภาคที่ 1 งานราชการ นราธิวาส กองทัพภาคที่ 1 รับสมัคร สอบ กองทัพภาคที่ 12558 สอบ กองทัพภาคที่ 1 58 กองทัพภาคที่ 1 เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพภาคที่ 1 :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กองทัพภาคที่ 1
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments