กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -18 ก.ย. 2558  นักวิชาการพาณิชย์


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32401/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 21,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 18 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การจัดการ การบัญชี ศึกษาศาสตร์ และภาษาและวรรณคดี (2) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าการเจรจาการค้าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ – ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ – สรุปบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

– ทักษะ
-ด้านภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 

สมัครงาน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ งานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัคร สอบ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ2558 สอบ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 58 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ประกาศ | เว็บไซต์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments