ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 ส.ค. -18 ก.ย. 2558  35 ตำแหน่ง รวม 348 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานไทย

“ท่าอากาศยานไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/32315/ หรือ
ตำแหน่ง: 35 ตำแหน่ง รวม 348 อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 9,630-43,200
อัตราว่าง: 348
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ภูเก็ต,เชียงราย,สงขลา,เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ส.ค. – 18 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การรับสมัครบุคคล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ของ ทอท. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมารฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 ระเบียบ ทอท. ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัยการดำเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของพนักงาน พ.ศ.2554 และระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การจ้างการแต่างตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดำเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของลูกจ้าง พ.ศ.2554 โดยมีรายละเอียดตามประกาศ

สมัครงาน ท่าอากาศยานไทย งานราชการ กรุงเทพ,ภูเก็ต,เชียงราย,สงขลา,เชียงใหม่ ท่าอากาศยานไทย รับสมัคร สอบ ท่าอากาศยานไทย2558 สอบ ท่าอากาศยานไทย 58 ท่าอากาศยานไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ท่าอากาศยานไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ท่าอากาศยานไทย
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments