งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ส.ค. -14 ก.ย. 2558  นิติกร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการค้าต่างประเทศ

“กรมการค้าต่างประเทศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32302/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ส.ค. – 14 ก.ย. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชานิติศาสตร์ และสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้า
ต่างประเทศในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติการส่งออก
ไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก
พ.ศ. 2503 พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (เฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด
มาตรการนำเข้าและส่งออก)
(2) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญา ได้แก่ ประมวลกฎหมาย
อาญา(ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง) และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ลักษณะ 3 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และ
บทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง)
(3) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองและการดำเนินคดีปกครอง
ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (หมวด 4 วิธีพิจารณา
คดีปกครอง และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทักษะ/สมรรถนะ :
(4) ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน กรมการค้าต่างประเทศ งานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัคร สอบ กรมการค้าต่างประเทศ2558 สอบ กรมการค้าต่างประเทศ 58 กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการค้าต่างประเทศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments