สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -14 ส.ค. 2558  สถาปนิก


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน”

ลิงค์: https://iqepi.com/32257/ หรือ
ตำแหน่ง: สถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครบุคลากร

โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง

(Community-based Livelihood Support for Urban Poor)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก กิจกรรมโครงการ คือ การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัย และการฟื้นฟูชุมชนคนจนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ประมาณ 50 ชุมชน ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1ตำแหน่ง

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนและผู้นำชุมชนในการออกแบบบ้าน ชุมชน และระบบสาธารณูปโภคเพื่อการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม
ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับการอนุมัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและก่อสร้าง
ถ้ามีประสบการณ์การทำงานชุมชนด้านที่อยู่อาศัยร่วมกับชุมชนผู้มีรายได้น้อย ชุมชนชายขอบ ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถสื่อสาร นำเสนอ และจัดกระบวนการการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดการออกแบบวางแผนงานพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมได้

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายแจ้งความจำนงในการสมัคร พร้อมรายละเอียดส่วนตัว และประวัติการทำงานมาทางอีเมล์ที่ supdoc2014@gmail.com, tpansa@gmail.com ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558

สถาบันฯ จะคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์เฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น ภายในวันที่ 21สิงหาคม 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กันยายน 2558 หรือก่อนหน้านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

นางกัญประภัทธิ์ แสงทองอร่าม โทร. 02-378-8346, 081-938-7112

สมัครงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน งานราชการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัคร สอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน2558 สอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 58 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments