การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 -31 ส.ค. 2558  หลายตำแหน่ง รวมเกือบ 500 อัตรา (วุฒิประถม-ปริญญาโท)


ฝากประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย

“การรถไฟแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/32174/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง รวมเกือบ 500 อัตรา (วุฒิประถม-ปริญญาโท)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 9,580-20,030
อัตราว่าง: 500
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 – 31 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ดาวน์โหลด “พนักงาน” | “ลูกจ้าง”

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย

ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงาน ในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 208 อัตรา และ ลูกจ้าง 292 อัตรา รวม 500 อัตรา รายละเอียดคลิกที่ลิงค์ด้านบน

รายละเอียดโดยสังเขป:-

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครบรรจุเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

สังกัดฝ่ายการเดินรถ

 1. พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จำนวน 10 อัตรา
 2. พนักงานการเดินรถ 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานการบัญชี 4 (เสมียนส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จำนวน 3 อัตรา
 4. พนักงานการเดนิรถ 4 (เสมียนส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จำนวน 11 อัตรา
 5. พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 (เสมียนส่วนกลาง) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จำนวน 4 อัตรา
 6. พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสถานี) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จำนวน 85 อัตรา
 7. พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จำนวน 62 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างกล

 1. วิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จำนวน 5 อัตรา
 2. พนักงานการบัญชี 6 อัตรา 16,830.- บาท จำนวน 5 อัตรา

สังกัดฝา่ยการช่างโยธา

 1. วิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จำนวน 2 อัตรา

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

 1. วิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จำนวน 4 อัตรา
 2. พนักงานการบัญชี 4 อัตรา 10,440.- บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

 1. วิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จำนวน 5 อัตรา
 2. พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายการเงินและบัญชี

 1. พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จำนวน 7 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

 1. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 7 อัตราเงินเดือน  20,030.- บาท จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดสำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์

 1. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 4 อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดสำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว

 1. พนักงานเทคนิค 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 15 กันยายน 2558


ตำแหน่งที่รับสมัครบรรจุเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่อง ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2557 เพื่อบรจุเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 292 อัตรา

รายละเอียดโดยสังเขป:-

ตำแหน่งที่จะบรรจุ แต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ

สังกัดฝ่ายการเดินรถ

 1. พนักงานการเดินรถ 2 (เสมียนสถานี) อัตราเงินเดือน 9,580.- บาท จำนวน 70 อัตรา
 2. พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) อัตราเงินเดือน 9,580.- บาท จำนวน 55 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างกล

 1. พนักงานรถจักร 4 (ช่างเครื่องชั้น 2) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จำนวน 114 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา

 1. พนักงานการบัญชี 4 อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

 1. พนักงานเทคนิค 4 อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 15 อัตรา
 2. พนักงานพัสดุ 4 อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 1 อัตรา
 3. ช่างฝีมือ 2 อัตราเงินเดือน 9,580 บาท จำนวน 14 อัตรา
 4. พนักงานบริการ 2 (คนขับรถยนต์) อัตราเงินเดือน 9,580 บาท จำนวน 1 อัตรา
 5. พนักงานบริการ 1 (นักการ) อัตราเงินเดือน 9,580 บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายการพาณิชย์

 1. พนักงานบริการ 1 (นักการ) อัตราเงินเดือน 9,580 บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายการพัสดุ

 1. พนักงานพัสดุ 4 อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 6 อัตรา
 2. พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 อัตราเงินเดือน 10,440 บาท จำนวน 2 อัตรา
 3. ช่างฝีมือ 1 (คนพัสดุ) อัตราเงินเดือน 9,580 บาท จำนวน 5 อัตรา

สังกัดสำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์

 1. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) อัตราเงินเดือน 9,580 บาท จำนวน 2 อัตรา
 2. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ) อัตราเงินเดือน 9,580 บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดสำนักงานผู้ว่าการ

 1. พนักงานบริการ 1 (นักการ) อัตราเงินเดือน 9,580 บาท จำนวน 1 อัตรา

สังกัดศูนย์ประสานงานและเลขานุการ คกร.

 1. พนักงานบริการ 1 (นักการ) อัตราเงินเดือน 9,580 บาท จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ลูกจ้าง) 22 กันยายน 2558

สมัครงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย งานราชการ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย2558 สอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 58 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การรถไฟแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments