โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -11 ส.ค. 2558  นายร้อยตำรวจ รองสารวัตร ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการทางการศึกษา (เมื่อผ่านการอบรมสำหรับบุคคลภายนอก)


ฝากประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

“โรงเรียนนายร้อยตำรวจ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32145/ หรือ
ตำแหน่ง: นายร้อยตำรวจ รองสารวัตร ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการทางการศึกษา (เมื่อผ่านการอบรมสำหรับบุคคลภายนอก)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 11 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เนื่องด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีบันทึกลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 อนุมัติหลักการและมอบให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททางสังคมศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นอย่างดี โดยต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศจากคณะกรรมการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งจำนวน 2 ราย เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ชั้นยศ สิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ตำแหน่งเลขที่ 3007 12301 0040 และ 3007 12301 0041) รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 1 (4,870 บาท) โดยใช้วิธีการคัดเลือก และเมื่อผ่านการอบรมตามระเบียบแล้ว จึงแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ ร้อยตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ตำแหน่งเลขที่ 3007 11320 0053 และ 3007 11320 0054) ตามลำดับ พร้อมทั้งยกเว้นการขาดคุณสมบัติกรณีสายตาผิดปกติ ซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6) และกรณีอายุเกินกว่า 35 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ให้กับผู้สมัครเข้ารับราชการในกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษ เฉพาะราย และกำหนเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ งานราชการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัคร สอบ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ2558 สอบ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 58 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ :ตนเอง  

สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments