กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ค. -07 ส.ค. 2558  พนักงานธุรการ (หญิง)


ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพอากาศ

“กองทัพอากาศ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32124/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ (หญิง)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 12,470
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.ค. – 07 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -เพศหญิง
-สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสําเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๒ รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๓ ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกําลังบํารุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการและงานธุรการทั้งปวง
๔ ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบํารุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และอาคารสถานที่
๕ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สมัครงาน กองทัพอากาศ งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัคร สอบ กองทัพอากาศ2558 สอบ กองทัพอากาศ 58 กองทัพอากาศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กองทัพอากาศ
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments