กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 -7 ส.ค. 2558  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเตือนภัย


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

ลิงค์: https://iqepi.com/32122/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเตือนภัย
ระดับการศึกษา: เฉพาะ  
อัตราเงินเดือน: 70,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 7 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ
2.ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารองค์กร ไม่น้อยกว่า ๕-๑๐ ปี
3.มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ ในระดับประเทศไม่ต่ำกว่า ๓ ชิ้น
4.มีความสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ศึกษา วิเคราะห์ เสนอให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ เพื่อให้แจ้งเตือนและกระจายข่าวความรุนแรงของภัยพิบัติ การสิ้นสุดของภัยพิบัติผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อมูล คำแนะนำการลดความสูญเสีย การหนีภัย การเลี่ยงภัย และการบรรเทาภัย ให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานด้วย
2.ประสานงาน หรือร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กำหนดแนวทางและประสานให้มีการศึกษาฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการในการลดความสูญเสีย การหนีภัย รวมถึงการประกาศแจ้งข้อเท็จจริงเพื่อยุติข่าวลือภัยพิบัติผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อยุติความตื่นตระหนก สับสน หรือวิตกกังวลของสาธารณชน
4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานราชการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร สอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2558 สอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 58 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments