ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -02 ส.ค. 2558  นักทรัพยากรบุคคล


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/32075/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 02 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. มีทักษะด้านแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations)
5. หากมีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations) หรือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : วางแผน ดำเนินการ ประสานงาน ติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอก จัดทำหนังสือราชการ และจัดทำสื่อต่างๆ ในการจัดโครงการ กิจกรรม การรณรงค์ เช่น การรณรงค์วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สอบปฏิบัติ การร่างหนังสือราชการ ร่างโครงการ
2. สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : -มีทักษะด้านแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations)
-หากมีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations) หรือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล2558 สอบ ม.มหิดล 58 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.มหิดล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.มหิดล
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments