สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -21 ก.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน”

ลิงค์: https://iqepi.com/32036/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครบุคลากร

 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง

(Community-based Livelihood Support for Urban Poor)

                 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก กิจกรรมโครงการ คือ การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัย และการฟื้นฟูชุมชนคนจนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตจังหวัด นครสวรรค์ จังหวัดอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ประมาณ 50 ชุมชน ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี รายละเอียดดังนี้

          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน จำนวน 1ตำแหน่ง

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • ทำงานกับองค์กรชุมชนในพื้นที่โครงการ เพื่อพัฒนาโครงการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วมของชุมชน เสนอคณะกรรมการโครงการพิจารณา
  • จัดกระบวนการในชุมชนให้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกี่ยวข้องร่วมกับองค์กรชุมชน
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม การจัดกระบวนการชุมชน อย่างน้อย 5 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาในโครงการ
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สมัครงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน งานราชการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัคร สอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน2558 สอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 58 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :email  

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายแจ้งความจำนงในการสมัคร พร้อมรายละเอียดส่วนตัว และประวัติการทำงานมาทางอีเมล์ที่supdoc2014@gmail.com, tpansa@gmail.com ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

สถาบันฯ จะคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์เฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น ภายในวันที่ 23กรกฎาคม 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 หรือก่อนหน้านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางกัญประภัทธิ์ แสงทองอร่ามโทร. 02-378-8346, 081-938-7112

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments