การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 -27 ส.ค. 2558  20 ตำแหน่ง หลายอัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

การเคหะแห่งชาติ

“การเคหะแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/31963/ หรือ
ตำแหน่ง: 20 ตำแหน่ง หลายอัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 – 27 ส.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีพนักงาน

การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง เพื่อความมั่นคงทางสังคม มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีพนักงานตำแหน่งต่างๆ โดยรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก (ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ช่างเทคนิค (สำรวจ) ปวส. สาขาช่างำรวจ
ช่างเทคนิค (ก่อสร้าง) ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง
สถาปนิก ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปัตยกรรม
วิศวกร (โยธา) ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกรรม
วิศวกรรม (ไฟฟ้า) ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกรรม
พนักงานพัสดุ ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ (รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาทางสังคมศาตร์ คลิกที่นี่)
พนักงานจัดการทรัพย์สิน ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ (รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาทางสังคมศาตร์ คลิกที่นี่)
พนักงานบริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ (รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาทางสังคมศาตร์ คลิกที่นี่)
พนักงานบริหารงานทั่วไป (คอมพิวเตอร์) ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บุคลากร ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ (รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาทางสังคมศาตร์ คลิกที่นี่)
นิติกร ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความ
พนักงานการเงินและบัญชี ปริญญาตรี ทางบัญชี, การธนาคาร การลงทุน, พาณิชยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ (การเงิน การคลัง)
นักบัญชี ปริญญาตรี ทางบัญชี
เศรษฐกร ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การคลัง บริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมการบริการ ศิลปศาสตร์การจัดการทั่วไป (การตลาด)
เศรษฐกร ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์
พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท ทางด้านการเงิน หรือบัญชี
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม) ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
พนักงานประชาสัมพันธ์  ปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาตร์ หรือ

สมัครงาน การเคหะแห่งชาติ งานราชการ การเคหะแห่งชาติ รับสมัคร สอบ การเคหะแห่งชาติ2558 สอบ การเคหะแห่งชาติ 58 การเคหะแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การเคหะแห่งชาติ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 06 ส.ค. 2558
สอบวันที่: 09 ส.ค. 2558
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การเคหะแห่งชาติ
เว็บไซต์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments