กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 -29 ก.ค. 2558  เจ้าพนักงานสาธารณสุข


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”

ลิงค์: https://iqepi.com/31947/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 – 29 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.ได้รับประกาศนียบัตรทางสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย
ซึ่งระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
๒.ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
๓.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทางการสาธารณสุข โภชนาการ
การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดความเหมาะวมกับตำแหน่ง

– ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดความเหมาะวมกับตำแหน่ง

– สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดความเหมาะวมกับตำแหน่ง
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กรมควบคุมโรค งานราชการ กรมควบคุมโรค รับสมัคร สอบ กรมควบคุมโรค2558 สอบ กรมควบคุมโรค 58 กรมควบคุมโรค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมควบคุมโรค
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments