Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -26 ก.ค. 2558  เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ม.นครพนม

“ม.นครพนม”

ลิงค์: https://iqepi.com/31916/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 – 26 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
Microsoft Word และ Excel ได้ดี
3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือร้นและอดทน
ในการทำงาน สามารถติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อย 3 ปี (แสดงหลักฐาน)
5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ งานเลขานุการ
งานพัสดุ งานด้านเอกสารทางราชการ และการบริการด้านเอกสารต่าง ๆ
จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานพัสดุ
งานด้านเอกสารทางราชการ และการบริการด้านเอกสารต่าง ๆ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเหตุการณ์ทั่วไป) จำนวน 100 คะแนน 2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 100 คะแนน
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 1.1 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word และ Excel จำนวน 100 คะแนน
วิธีการประเมิน : – สอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล ๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ ๓.๒ ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ ๓.๓ มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ๓.๔ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ๓.๕ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : – โดยการสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนใน การประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน ม.นครพนม งานราชการ ม.นครพนม รับสมัคร สอบ ม.นครพนม2558 สอบ ม.นครพนม 58 ม.นครพนม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.นครพนม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.นครพนม
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments