กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -16 ก.ค. 2558  นายช่างรังวัด,นายช่างโยธา,นายช่างซ่อมบำรุง,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการอุตสาหกรรม,นักธรณีวิทยา,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

“กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่”

ลิงค์: https://iqepi.com/31912/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างรังวัด,นายช่างโยธา,นายช่างซ่อมบำรุง,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการอุตสาหกรรม,นักธรณีวิทยา,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 16 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างรังวัด
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรังวัดและงานคำนวณ เพื่อหาระยะ ระดับ มุมพื้นที่ ลักษณะ และขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ ทำบันทึกข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการรังวัด การทำแผนที่ต่างๆ โดยอาศัยข้อมูล จากการรังวัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ที่เป็นไม้ ปูน โครงสร้างที่เป็นโลหะ และประมาณราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างซ่อมบำรุง
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีการผลิต
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางภาษาอังกฤษ
ชื่อตำแหน่ง : นักธรณีวิทยา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางธรณีวิทยา ธรณีศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี และทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมัครงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ งานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัคร สอบ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่2558 สอบ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 58 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เว็บไซต์ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments