สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 -15 ก.ค. 2558  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)”

ลิงค์: https://iqepi.com/31909/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 15 ก.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. วิชาภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยวิธีสอบข้อเขียน (เป็นภาษาไทย)
2. วิชาความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
โดยวิธีสอบข้อเขียน (เป็นภาษาอังกฤษ)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2) ความหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)2558 สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 58 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ประกาศรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments