สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

“สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/31887/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

วิศวกร ส่วนงานอาคารและสถานที่
คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน การก่อสร้างอาคาร และบำรุงรักษา อาคาร สถานที่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ(อ่าน เขียน พูด)ได้ในระดับดี
 • สามารถใช้ PC และ Microsoft Office ได้คล่อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี สามารถจัดระบบงาน แก้ไขปัญหา และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบได้ดี
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงาน

 • พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ วางแผนเครือข่ายสารสนเทศ และเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันเพื่อการบริหารสถาบันและการวางแผน
 • จัดทำแผนพัฒนาสถาบันและดำเนินการตามแผน
 • ทำความเข้าใจเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันรายงานความสำเร็จของงาน ถ่ายทอดความสำเร็จของงานตัวชี้วัดและเป้าหมาย ของผู้อำนวยการ หน่วยงานและสถาบัน

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหาร การจัดการ งบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณา เป็นพิเศษ
 • สามารถ อ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • อายุ 40 ปี ขึ้นไป
พนักงานบริการลูกค้า
ลักษณะงาน

 • ให้ข้อมูลข่าวสารในการให้บริการสอบเทียบต่างๆ ของสถาบัน แก่ลูกค้า
 • จัดคิวในการรับเครื่องมือเข้าสอบเทียบ
 • จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานระหว่างห้องปฏิบัติการกับลูกค้า
 • รับ ส่ง และตรวจเช็คเครื่องมือเบื้องต้นก่อนส่งเข้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
 • ติดต่อประสานงานกับส่วนบัญชีและการเงินเพื่อส่งใบขอบริการเข้าสอบเทียบและใบเสนอราคา
 • ให้การต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
 • รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปข้อมูลการสอบเทียบ

คุณสมบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ปวส. ขึ้นไป บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี สามารถจัดระบบงาน แก้ไขปัญหา และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบได้ดี
พนักงานบริหารงานบุคคล

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ 2-3 ปีในการบริหารงานบุคคล
 • สามารถใช้ program MS Office
 • สื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและการพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
พนักงานประชาสัมพันธ์

 • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • สามารถในการใช้งานกล้องถ่ายรูปได้
 • สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้
หัวหน้าส่วนการพัสดุ 1 อัตรา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานระดับหัวหน้างาน
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ PC และใช้ MS Office ได้ดี รวมถึงทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เหมาะสมกับตำแหน่ง
พนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ เหมาะสมกับตำแหน่ง
นักมาตรวิทยา หลายอัตรา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electronic, Mechanical, Instrumentation, Telecommunication, Industrial
 • วิทยาศาสตร์ สาขา Physics, Chemistry คะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

สมัครงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ งานราชการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ2558 สอบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 58 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ :mail  email  

ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877 
E-mail pathompong@nimt.or.th , tosporn@nimt.or.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments