สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 19 มิ.ย. 58)


ฝากประชาสัมพันธ์

สวทช.

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/31736/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 19 มิ.ย. 58)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สวทช.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่ง ฝ่าย หรืองาน ศูนย์ จำนวน วันที่ปิดรับสมัคร
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว NANOTEC 1 30/06/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายประสานงานหน่วยวิจัย BIOTEC 1 16/07/2015
นักวิเคราะห์ / งานนโยบายและแผน MTEC 1 30/06/2015
ผู้ประสานงาน / ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร CT 1 15/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ NECTEC 1 31/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ NECTEC 1 31/07/2015
นักวิชาการ / ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย CT 1 15/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการการผลิตเซรามิกส์ MTEC 1 30/06/2015
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล BIOTEC 1 01/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว BIOTEC 1 01/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการ Information Systems BIOTEC 1 01/07/2015
ที่ปรึกษา / งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ TMC 1 01/07/2015
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT 1 01/07/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT 1 01/07/2015
นักวิเคราะห์ / งานบริหารพื้นที่และสนับสนุนธุรกิจ TMC 1 01/07/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT 1 01/07/2015
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์ TMC 1 01/07/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT 1 01/07/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT 1 01/07/2015
นักวิเคราะห์ / งานนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา TMC 1 01/07/2015
นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน TMC 1 01/07/2015
ที่ปรึกษา / งานพัฒนาหลักสูตร/และบริการใหม่ TMC 1 01/07/2015
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานเชื่อมโยงธุรกิจ TMC 1 01/07/2015
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ศูนย์บริการลูกค้า สวทช. TMC 1 01/07/2015
วิศวกร / งานวิศวกรรมและบริการอาคาร TMC 1 01/07/2015
นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน TMC 1 01/07/2015
ที่ปรึกษา / งานพัฒนาหลักสูตร/และบริการใหม่ TMC 1 01/07/2015
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานเชื่อมโยงธุรกิจ TMC 1 01/07/2015
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ศูนย์บริการลูกค้า สวทช. TMC 1 01/07/2015
วิศวกร / งานวิศวกรรมและบริการอาคาร TMC 1 01/07/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CT 1 01/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ MTEC 1 30/06/2015
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้าย MTEC 1 21/06/2015
นักวิชาการ / งานความปลอดภัยทางชีวภาพ BIOTEC 1 01/07/2015
นักวิชาการ / ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส CT 1 30/06/2015
วิศวกร / หน่วยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมัน MTEC 1 30/06/2015
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง NANOTEC 1 30/06/2015
วิศวกร / หน่วยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมัน MTEC 1 30/06/2015
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก MTEC 1 30/06/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์ MTEC 1 30/06/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี NANOTEC 1 30/06/2015
นักวิเคราะห์ / งานพัฒนาธุรกิจ NANOTEC 1 30/06/2015
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ CT 1 31/07/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ BIOTEC 1 01/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการ Information Systems BIOTEC 1 01/07/2015
วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ CT 1 15/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC 1 30/06/2015
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์ NECTEC 1 30/06/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ NECTEC 1 30/06/2015
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / สำนักตรวจสอบภายใน CT 1 15/07/2015
ผู้ประสานงาน / ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร CT 1 30/06/2015
ผู้ประสานงาน / ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร CT 1 30/06/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม NECTEC 1 30/06/2015
นักวิเคราะห์ / งานนโยบายและแผน CT 1 01/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ BIOTEC 1 01/07/2015
วิศวกร / งานระบบคอมพิวเตอร์ BIOTEC 1 01/07/2015
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล / งานกลยุทธ์บุคคล CT 1 01/07/2015
นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร BIOTEC 1 01/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ BIOTEC 1 01/07/2015
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง BIOTEC 1 01/07/2015
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม NECTEC 1 31/07/2015
วิศวกร / งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ CT 1 31/07/2015

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2558 สอบ สวทช. 58 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครสอบ สวทช. ที่ลิงค์ด้านล่าง
รายละเอียดคลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments