งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 19 มิ.ย. 58)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สวทช.

“สวทช.”

ลิงค์: https://iqepi.com/31736/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 19 มิ.ย. 58)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สวทช.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่ง ฝ่าย หรืองานศูนย์จำนวนวันที่ปิดรับสมัคร
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิวNANOTEC130/06/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายประสานงานหน่วยวิจัยBIOTEC116/07/2015
นักวิเคราะห์ / งานนโยบายและแผนMTEC130/06/2015
ผู้ประสานงาน / ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรCT115/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะNECTEC131/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะNECTEC131/07/2015
นักวิชาการ / ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยCT115/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการการผลิตเซรามิกส์MTEC130/06/2015
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลBIOTEC101/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าวBIOTEC101/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการ Information SystemsBIOTEC101/07/2015
ที่ปรึกษา / งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพTMC101/07/2015
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัยCT101/07/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัยCT101/07/2015
นักวิเคราะห์ / งานบริหารพื้นที่และสนับสนุนธุรกิจTMC101/07/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัยCT101/07/2015
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์TMC101/07/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัยCT101/07/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัยCT101/07/2015
นักวิเคราะห์ / งานนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาTMC101/07/2015
นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชนTMC101/07/2015
ที่ปรึกษา / งานพัฒนาหลักสูตร/และบริการใหม่TMC101/07/2015
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานเชื่อมโยงธุรกิจTMC101/07/2015
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ศูนย์บริการลูกค้า สวทช.TMC101/07/2015
วิศวกร / งานวิศวกรรมและบริการอาคารTMC101/07/2015
นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชนTMC101/07/2015
ที่ปรึกษา / งานพัฒนาหลักสูตร/และบริการใหม่TMC101/07/2015
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานเชื่อมโยงธุรกิจTMC101/07/2015
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ศูนย์บริการลูกค้า สวทช.TMC101/07/2015
วิศวกร / งานวิศวกรรมและบริการอาคารTMC101/07/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัยCT101/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์MTEC130/06/2015
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะใกล้ร่างสุดท้ายMTEC121/06/2015
นักวิชาการ / งานความปลอดภัยทางชีวภาพBIOTEC101/07/2015
นักวิชาการ / ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาสCT130/06/2015
วิศวกร / หน่วยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมันMTEC130/06/2015
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอางNANOTEC130/06/2015
วิศวกร / หน่วยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปปาล์มน้ำมันMTEC130/06/2015
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกMTEC130/06/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์MTEC130/06/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยีNANOTEC130/06/2015
นักวิเคราะห์ / งานพัฒนาธุรกิจNANOTEC130/06/2015
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศCT131/07/2015
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพBIOTEC101/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการ Information SystemsBIOTEC101/07/2015
วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศCT115/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้NECTEC130/06/2015
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์NECTEC130/06/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้NECTEC130/06/2015
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / สำนักตรวจสอบภายในCT115/07/2015
ผู้ประสานงาน / ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรCT130/06/2015
ผู้ประสานงาน / ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรCT130/06/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสมNECTEC130/06/2015
นักวิเคราะห์ / งานนโยบายและแผนCT101/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศBIOTEC101/07/2015
วิศวกร / งานระบบคอมพิวเตอร์BIOTEC101/07/2015
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล / งานกลยุทธ์บุคคลCT101/07/2015
นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กรBIOTEC101/07/2015
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการBIOTEC101/07/2015
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งBIOTEC101/07/2015
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมNECTEC131/07/2015
วิศวกร / งานบริการระบบคอมพิวเตอร์CT131/07/2015

สมัครงาน สวทช. งานราชการ สวทช. รับสมัคร สอบ สวทช. 2558 สอบ สวทช. 58 สวทช. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครสอบ สวทช. ที่ลิงค์ด้านล่าง
รายละเอียดคลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments