สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มิ.ย. -02 ก.ค. 2558  สอบเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มตำแหน่งรองสารวัตร ทำหน้าที่อาจารย์


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/31708/ หรือ
ตำแหน่ง: สอบเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มตำแหน่งรองสารวัตร ทำหน้าที่อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ

๑. ประกาศรับสมัคร ๑๙ มิ.ย. ๕๘
๒. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ๒๒ มิ.ย. – ๒ ก.ค. ๕๘
๓. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้สอบข้อเขียน,
ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน
๑๗ ก.ค. ๕๘
๔. สอบข้อเขียน ที่ มร. วิทยาเขตบางนา ๒๖ ก.ค. ๕๘
๕. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๓๐ ก.ค. ๕๘
๖. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๔ , ๖ ส.ค. ๕๘
๗. ประกาศผลรอบสุดท้าย (ผู้ได้รับคัดเลือก) ๒๕ ส.ค. ๕๘
๘. ผู้ได้รับคัดเลือก เข้ารับการฝึกอบรม ๓๑ ส.ค. ๕๘


จำนวนตำแหน่งและอัตราในการรับสมัครและคัดเลือกฯ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กลุ่มงานตำแหน่ง
หน่วยที่ได้รับจัดสรรอัตรา
รวม
บช.น.
ภ.๑
ภ.๒
ภ.๓
ภ.๔
ภ.๗
ภ.๘
ศชต.
๑.ภาควิชาการบริหารงานตำรวจ
๒.ภาควิชากฎหมาย
๑๐
๓.ภาควิชาทั่วไป
๑๗
๑๘
รวม
๑๗
๓๐สมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2558 สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 58 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอ

Download รายละเอียดเพิ่มเติม โดย click link ข้างล่าง
๑. ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน
๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓. มติ ก.ตร.ครั้งที่ 6/2552
(กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิปริญญาทางสังคมศาสตร์)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments