ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -22 มิ.ย. 2558  หลายตำแหน่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

ไปรษณีย์ไทย

“ไปรษณีย์ไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/31687/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วันที่ รายการ
29 พ.ค. 58 – 22 มิ.ย. 58 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาช่างเทคนิค สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน   สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ
ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด
29 พ.ค. 58 – 22 มิ.ย. 58 (1) ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง หรือปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการถ่ายภาพ เพศชาย มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพนิ่งและวีดีทัศน์ โดยมีใบรับรองการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ปี มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง วีดีทัศน์ สามารถตัดต่อวีดีทัศน์ สามารถใช้โปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาพถ่ายและวีดี ทัศน์ และมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการถ่ายภาพในสตูดิโอ ได้เป็นอย่างดี   สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ
ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด
29 พ.ค. 58 – 22 มิ.ย. 58 คุณวุฒิ ปริญญาตรีด้านการตลาด หรือการจัดการโลจิสติกส์ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office/Internet) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ในระดับดี และสามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ดี   สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ
ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด
29 พ.ค. 58 – 22 มิ.ย. 58 ปริญญา ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 2.50  สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ
ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด
29 พ.ค. 58 – 22 มิ.ย. 58 คุณวุฒิ ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสารสนเทศ หรือคุณวุฒิปริญญาโทวารสารศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร และมีคุณวุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวารสารศาสตร์   สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ
ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด
29 พ.ค. 58 – 22 มิ.ย. 58 คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์  สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ
ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย งานราชการ ไปรษณีย์ไทย รับสมัคร สอบ ไปรษณีย์ไทย 2558 สอบ ไปรษณีย์ไทย 58 ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments