งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -16 มิ.ย. 2558  ช่างเครื่องกล

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/31495/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,280
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 16 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ และจะต้องแสดงวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชิาชีพ (ปวช.) แนบประกอบด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทุกคัน แก้ไขความชำรุดบกพร่องในเบื้องต้นก่อนการใช้งาน และให้คำแนะนำพนักงานขับรถยนต์
2. เป็นผู้ช่วยช่างบำรุง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ เครื่องสูบน้ำ ควบคุมการทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลและแก้ไขความชำรุดบกพร่อง
3. ดูแลรักษาและจัดเก็บเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงต่างๆ
4. ช่วยในการสร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ จัดเก็บรักษา เบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานตามนโยบาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ – ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร – ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล – บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ – ความคิริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ – มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม – การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : วิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในข้อ1 และ2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ อุบลราชธานี กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2558 สอบ กรมหม่อนไหม 58 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments