wingspan (ในเครือการบินไทย) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

wingspan

“wingspan (ในเครือการบินไทย)”

ลิงค์: https://iqepi.com/31485/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเครือ เพื่อให้บริการงานที่ต้องการบุคลากร เฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า “บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “WingSpan Services Company Limited” และจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงทุนในสัดส่วน 49% (หุ้นสามัญ) และบริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด (PACCO) เป็นบริษัทที่มีองค์กรของรัฐถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40 มีผู้แทนของบริษัท การบินไทยฯ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท และผู้จัดการทั่วไป ประกอบกับผลการดำเนินงานและโครงสร้างทางการเงินที่ดี จึงเชิญร่วมลงทุนในสัดส่วน 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งการถือหุ้นบุริมสิทธินี้เป็นชนิดสะสม (Cumulative Preferred Stock) กล่าวคือปีใดที่บริษัทไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลสามารถกำหนดให้สะสมเงินปัน ผลไป รับในปีที่มีการประกาศจ่าย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

System Programmer 1 ประจำแผนกสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์แบบเครือข่าย (VS-D) 1
Programmer 1 ประจำแผนกสถิติและวิเคราะห์ (TE-R) 1
Marketing Research Analyst สังกัดกองวิจัยและวิเคราะห์ความพึงพอใจลูกค้า (SZ-R) 2
Clerk ประจำแผนกวางแผนรายได้ (FE-R) 1
แผนกคลังพัสดุภาคพื้น ประจำกองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (CJ-G) 10
International Relations Coordinator (S4) ประจำกองบริการลูกค้าสัมพันธ์ (S4) 2
Clerk ประจำกองขายระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ภาคพื้นเอเชียเหนือและอเมริกา (FU) 1
A/C store Keeper (TC) 2
แผนกบริการสายการบินลูกค้า (CL-O) สุวรรณภูมิ ไม่จำกัดจำนวน
Auto Mechanic Trainee ประจำสถานีภูเก็ต (HKTGO) 3
แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) ดอนเมือง ไม่จำกัดจำนวน
จัดเตรียมอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (QW-P) 3
กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CJ) ไม่จำกัดจำนวน
Programmer Analyst 1 ประจำกองโครงสร้างสถาปัตยกรรมและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (VQ) 1
กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) Skilled ไม่จำกัดจำนวน
กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP) Semi-skilled ไม่จำกัดจำนวน
Accounting Officer ประจำกองตรวจจ่าย (EV) 1
Accounting Officer ประจำแผนกบัญชีการผลิต (TH-W) 2
Accounting Officer ประจำกองบัญชีทั่วไป (EG) 2
กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CO-T, CO-H) ไม่จำกัดจำนวน
ผู้ประสานงาน (FOREMAN DC) 1
Operator Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P-D/E) ไม่จำกัดจำนวน
ผู้ประสานงาน (FOREMAN D2) 1
Mechanic ประจำกองสนับสนุนงานซ่อมบำรุง (2V) ไม่จำกัดจำนวน
Finance Analyst 2 1
พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D, Hiload) ไม่จำกัดจำนวน
Programmer Analyst 1 ประจำแผนกฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (VU-T) 1
พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Van) ไม่จำกัดจำนวน
แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) สุวรรณภูมิ ไม่จำกัดจำนวน
FOREMAN / OFFICER (FA) ไม่จำกัดจำนวน
International Relations 1 สังกัดฝ่ายสังคมออนไลน์ (D4/4K) 1
Personnel Officer ประจำกองบริหารผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ศักยภาพ (PX) 1
Finance Analyst 1 1
Foreman กองบริการระวางบรรทุก (2L) ไม่จำกัดจำนวน
Statistician ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (UH) 1
Mechanic ประจำกองซ่อมบำรุงอุปกรณ์และยานพาหนะ (2B) ไม่จำกัดจำนวน
Clerk สังกัดกองส่งเสริมการตลาด (NS) 1
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขาย (AC) 1
พนักงานธุรการประจำกองกิจสัมพันธ์ธุรกิจการบิน (SA) 1
Artist (QV-3) 1
A/C store Keeper (TS) 1
พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำที่ท่าอากาศยานภูเก็ต 20
เจ้าหน้าที่พยาบาล 3
ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ / บริการและพ่อบ้านแม่บ้าน (CV-O) ไม่จำกัดจำนวน
พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K) 10
พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 30
Accounting Officer ประจำกองบัญชีดิจิทัล (NC) 2
OVH. Shop Mechanic Trainee (LD-W) ไม่จำกัดจำนวน
Overhaul Shop Mechanic เพื่อสนับสนุนงานล้างทำความสะอาดเครื่องบิน (LT-F) ไม่จำกัดจำนวน
Programmer (HH) 1
พนักงานสำรองที่นั่งและขายบัตรโดยสารทางโทรศัพท์ (TCC AGENT) HH 5
System Analyst (SAP-FICO) (TY-S) 1
Mechanic Helper ผู้ช่วยพนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (2P) ไม่จำกัดจำนวน
System Programmer 1 (VZ) 1
พนักงานด้านสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Agent 1) 10
กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (CN) ไม่จำกัดจำนวน

สมัครงาน wingspan (ในเครือการบินไทย) งานราชการ wingspan (ในเครือการบินไทย) รับสมัคร สอบ wingspan (ในเครือการบินไทย) 2558 สอบ wingspan (ในเครือการบินไทย) 58 wingspan (ในเครือการบินไทย) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน wingspan (ในเครือการบินไทย) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments