ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -07 มิ.ย. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/31446/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 07 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือสด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
5. หากมีประสบการณ์ด้าน IT ทางไกล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – เรียนรู้ และดูแลระบบDistance Learning จาก Human Study e.V. เพื่อนำระบบมาใช้ในโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
– พัฒนา และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ภาคภาษาอังกฤษ
– การดูแลระบบการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศต่างๆ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
– การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database)
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สอบปฏิบัติ การใช้คอมพิวเตอร์
2. สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : – มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
– หากมีประสบการณ์ด้าน IT ทางไกล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2558 สอบ ม.มหิดล 58 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments