ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -07 มิ.ย. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/31444/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 22,750
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 07 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือสด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. คะแนนความสามารถด้านภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 550 (กรุณาแนบผลคะแนนIELTS หรือ TOEFL มาด้วย หากไม่มีจะไม่รับพิจารณา)
5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
6. หากมีประสบการณ์ด้านProject Coordinator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ประสานงานกับมูลนิธินิปปอน, International Society of Prosthetics & Orthotics (ISPO) และ Human Study e.V.
2.ประสานงาน และดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนดูแลนักศึกษาในทุกด้าน
3.ประสานงานการจัดประชุม International Advisory Committee และการประชุม Steering Committee
4.ดำเนินการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ออกจดหมายและเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษให้นักศึกษา และอาจารย์ชาวต่างชาติ
5.ประสานงาน และดูแลอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติในทุกด้าน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สอบข้อเขียน ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
2. สอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : – คะแนนความสามารถด้านภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือ TOEFL 550 (กรุณาแนบผลคะแนนIELTS หรือ TOEFL มาด้วย หากไม่มีจะไม่รับพิจารณา)
– มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
– หากมีประสบการณ์ด้านProject Coordinator จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2558 สอบ ม.มหิดล 58 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.มหิดล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments