สำนักงานศาลยุติธรรม เตรียมรับสมัคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ –  นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลยุติธรรม

“สำนักงานศาลยุติธรรม เตรียมรับสมัคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/31439/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ บรรจุเป็น “ข้าราชการ” ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการและนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ในการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันพุธที่ 20 พ.ค. 58 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มีผลการประชุม ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวนอัตรายังไม่ทราบ สำหรับคุณสมบัติ ปริญญาตรีแน่นอน นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเงินและบัญชี การบัญชี และไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ. แต่หากผ่านแล้วก็ไม่ต้องสอบภาค ก. อีกใช้ใบรับรองผลการสอบภาค ก. ก.พ. ยื่นแทนได้เลย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ดังที่ปรากฎในบันทึกผลการประชุม

ข้อ 4. อนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์ในหนังสือสำนักงาน ก.ฑ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 แต่หากผู้สมัครรายใดมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. สามารถใช้หนังสือรับรองผลดังกล่าวแทนการสอบภาค ก. ได้ และแต่งตั้งผู้แทน ก.ศ. ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน

**ทั้งหมดนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับ ต้องรอรปะกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการซึ่งต้องติดตามต่อไป

สมัครงาน สำนักงานศาลยุติธรรม เตรียมรับสมัคร งานราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม เตรียมรับสมัคร รับสมัคร สอบ สำนักงานศาลยุติธรรม เตรียมรับสมัคร 2558 สอบ สำนักงานศาลยุติธรรม เตรียมรับสมัคร 58 สำนักงานศาลยุติธรรม เตรียมรับสมัคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม เตรียมรับสมัคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments