กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 -29 มิ.ย. 2558  นักวิชาการเกษตร


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/31434/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 29 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาพืชไร่ สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์ และสาขาส่งเสริมการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
– ประสานงานวิชาการ ข้อมูลผลงานวิจัย การตรวจวิเคราะห์ ศึกษา และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์จัดทำแผนโครงการ และควบคุมดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตหม่อน-ไหม ผลิตภัณฑ์หม่อน-ไหม และการบริการวิชาการเกษตร การประสานงานพื้นที่ และการติดตามงานนิเทศงาน
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
-ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการ ข้อมูลผลงานวิจัย การตรวจวิเคราะห์ ศึกษา และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์จัดทำแผนโครงการ และควบคุมดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ – ความรู้เกี่ยวกับการผลิตหม่อน-ไหม ผลิตภัณฑ์หม่อน-ไหม และการบริการวิชาการเกษตร การประสานงานพื้นที่ และการติดตามงานนิเทศงาน – ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่และโครงสร้งของกรมหม่อนไหม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล – บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ – ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ – มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม – การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่มีคะแนนรวมกันทั้งสองด้านเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2558 สอบ กรมหม่อนไหม 58 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments