สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -10 มิ.ย. 2558  นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ลิงค์: https://iqepi.com/31432/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,320-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานรับ-ส่งหนังสือราชการ งานพิมพ์เอกสาร งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ งานจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการประชุม งานการเงิน งานพัสดุ
งานบุคคล และเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำทะเบียนเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
สอบข้อเขียน -ความรูู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) -ความรู้ความสามารถที่ใช้เแพาะตำแหน่ง (50 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
-ทดสอบความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปกิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
วิธีการประเมิน :

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : เป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับงานที่จัดวื้อ จัดจ้าง จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้างที่ปรึกษา และปกิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
สอบข้อเขียน -ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) -ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
-ทดสอบความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
วิธีการประเมิน :

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : -เป็นผู้ได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัคร สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2558 สอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 58 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments