จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 -29 พ.ค. 2558  พนักงานทรัพยากรบุคคล


ฝากประชาสัมพันธ์

จังหวัดร้อยเอ็ด

“จังหวัดร้อยเอ็ด”

ลิงค์: https://iqepi.com/31429/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ด
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 – 29 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
๒. มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, PowerPoint และการใช้ Internet)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) งานทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของจังหวัด
(2) งานการบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
(3) งานการให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอความเห็น แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
(4) งานการพัฒนาระบบราชการ ด้านตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย งานประสานงาน สำนักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร.
(5) งานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ ของ
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัด
(6) งานการแจ้งเวียนหนังสือการฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการ หรือกระทรวง ทบวง กรม ส่งมาให้ประชาสัมพันธ์
(7) งานการช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ บันทึกข้อมูล และบริหารงานทั่วไปของกลุ่มงาน
(8) ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ข้อ 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อ 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : การปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : การสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในแต่ละข้อไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละข้อไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๓ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

สมัครงาน จังหวัดร้อยเอ็ด งานราชการ ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัคร สอบ จังหวัดร้อยเอ็ด 2558 สอบ จังหวัดร้อยเอ็ด 58 จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments