ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -29 พ.ค. 2558  นักวิชาการเงินและบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/31424/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
8. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลค่ารักษาพยาบาลเข้าระบบและตรวจสอบข้อมูลเอกสารพร้อมพิมพ์ใบแสดงค่ารักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคมต่างโรงพยาบาล พร้อมพิมพ์ใบปะหน้า ตอบคำถาม ชี้แจง และติดตามข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ทางด้าน ระบบบัญชีลูกหนี้
2. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2558 สอบ ม.มหิดล 58 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ม.มหิดล คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments