กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 -27 พ.ค. 2558  นายช่างเครื่องกล,ช่างภาพ (ส่วนกลาง)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร

“กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://iqepi.com/31340/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกล,ช่างภาพ (ส่วนกลาง)
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 – 27 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล ทางช่างกลโลหะ ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ ทางช่างเทคนิคโลหะ ทางช่างโลหะ ทางช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างเทคนิคการผลิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานสร้างชิ้นส่วนและประกอบเครื่องมือจักรกลเกษตร หรือ
2. งานทดสอบ สาธิต เผยแพร่ เครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตร หรือ
3. งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านเครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตร หรือ
4. งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องมือกลโรงงาน เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตร เป็นต้น
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ด้านช่างเครื่องกลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3. การบริการที่ดี 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 5. การทำงานเป็นทีม 6. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 7. การคิดวิเคราะห์ 8. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : ช่างภาพ (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างภาพ ทางการถ่ายภาพ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ บันทึก และตัดต่อเทปโทรทัศน์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้พื้นฐานทางการถ่ายภาพ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
– ทดสอบปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายภาพ – ประเมินสมรรถนะ 1. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3. การบริการที่ดี 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 5. การทำงานเป็นทีม 6. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 7. การคิดวิเคราะห์ 8. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กรมวิชาการเกษตร งานราชการ กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร สอบ กรมวิชาการเกษตร 2558 สอบ กรมวิชาการเกษตร 58 กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments