กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 -21 พ.ค. 2558  นักวิชาการเกษตร


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/31265/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 21 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาทางการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ สาขากฎีวิทยา สาขาโรคพืช สาขาปฐพีวิทยา สาขาพืชไร่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การศึกษาวิจัย พัฒนาหม่อนไหม
2. การผลิตและขยายพันธ์ุหม่อนไหม
3. งานส่งเสริมการเกษตรด้านหม่อนไหมและการตลาด
4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
5. โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ (Smart Farmer)
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ ความสามารถทั่วไป – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง -ความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตร/การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การทดลองวิจัย สาวไหม ฟอกย้อมสี ทอผ้า
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล – บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ – ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ – มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม – การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : – สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จะต้องมีคะแนนในการประเมินสมรรถนะ (ข้อเขียน)ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และรวมกันทั้งสองด้านจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ นราธิวาส กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2558 สอบ กรมหม่อนไหม 58 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments