Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 -20 พ.ค. 2558  เจ้าหน้าที่การเกษตร,พนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมวิชาการเกษตร

“กรมวิชาการเกษตร”

ลิงค์: https://iqepi.com/31239/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร,พนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,340-11,280
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 – 20 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 1)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพ์หนังสือ และงานบันทึกข้อมูล
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 1)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณโดยมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น รับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและส่งหนังสือ
เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูลและสถิติ การรวบรวม ตรวจสอบ ติดตามแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษา และให้บริการเอกสารของทางราชการ การเก็บรักษา การวบรวม
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น มีหน้าที่ขับรถยนต์ฯ เป็นต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 1)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการเกษตร ทางช่างกลเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ช่วยรวบรวมข้อมูล และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตรในแปลงทดลอง และห้องปฏิบัติการ
2. การดำเนินการตาม พรบ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ – มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด แม่นยำ รอบคอบ – มีความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรมฯ และสามารถใช้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ – มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมัครงาน กรมวิชาการเกษตร งานราชการ เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร สอบ กรมวิชาการเกษตร 2558 สอบ กรมวิชาการเกษตร 58 กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments