สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 พ.ค. -02 มิ.ย. 2558  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)”

ลิงค์: https://iqepi.com/31233/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการ และทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท
ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้
– ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน (100 คะแนน)
– ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัคร สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2558 สอบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 58 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments