Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -22 พ.ค. 2558  นิติกร/นิติกรอาวุโส ทีมมาตรฐานการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/31225/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร/นิติกรอาวุโส ทีมมาตรฐานการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 23,700-41,940
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประสบการณ์
● ด้านกฎหมายหรือการออกระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความรับผิดชอบหลัก
● ศึกษา เปรียบเทียบ รวบรวมผลกระทบ ในการจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ ธปท. ได้แก่ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งด้านการบริหารบุคคล รวมทั้งวินัย จรรยาบรรณ ส่วนได้เสียของพนักงาน การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ คู่มือพนักงาน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
● ศึกษา เปรียบเทียบ ตรวจสอบ ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ให้คำปรึกษา และติดตาม เกี่ยวกับการร้องเรียน การแก้ต่างคดีทางด้านการบริหารบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
● การชี้แจง ให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลแก่พนักงาน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
● ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60, CBT 150 หรือตามที่ระบุไว้ของกลุ่มตำแหน่งงาน โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร หากเป็นผู้สมัครทีึ่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ
● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
● ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า (กรณีสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เทียบคะแนนเฉลี่ย 66.95 เท่ากับเกรดเฉลี่ย 2.7)
● มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายหรือการออกระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
● มีความสามารถในการวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล และสรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งชี้แจงและถ่ายทอดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้อย่างชัดเจน
● สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
● มีความสามารถในการประสานงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
การทดสอบ
● สอบข้อเขียน
● สอบจิตวิทยา
● สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
● อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. คือ นิติกร: ปริญญาตรี 23,700 บาท หรือ ปริญญาโท 26,070 บาท หรือ ปริญญาเอก 28,440 บาท นิติกรอาวุโส: ปริญญาตรี 37,200 บาท หรือ ปริญญาโท 39,570 บาท หรือ ปริญญาเอก 41,940 บาท
● เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก , ทักษะพิเศษ , ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน เช่น เนติบัณฑิต รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-7268 หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2558 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 58 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
เว็บไซต์สมัครสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments