งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -14 พ.ค. 2558  นักวิชาการเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/31173/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 14 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวเคมี สาขาวิศวกรรมด้านการเกษตร
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอนพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. เป็นผูัช่วยนักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านหม่อนไหมสู่ความเป็นมืออาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านหม่อนไหมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC)
2. เป็นผูัช่วยนักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้กิจกรรมบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม โครงการผลิตและกระจายพันธ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี
3. เป็นผูัช่วยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติงานด้ายวิจัยพัฒนาหม่อนไหม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อมูล บันทึกข้อมูล การจัดทำรายงาน ควบคุมรับผิดชอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
4. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
– ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3.การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4.การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสูงสุดตามลำดับ ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ นครราชสีมา กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2558 สอบ กรมหม่อนไหม 58 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments