งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -07 พ.ค. 2558  นักวิชาการเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/31172/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชุมพร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 07 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ สาขาพืชไร่ สาขาพืชสวน สาขาส่งเสริมการเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาธุรกิจเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม แนะนำวิชาการหม่อนไหมแก่เกษตร/กลุ่มเกษตรกรในโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหม่อนไหมและการตลาดให้แก่เกษตร/กลุ่มเกษตรกร
3. จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลด้านหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและจัดทำฐานข้อมูลด้านหม่อนไหม
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่างๆ ในการส่งเสริมวิชาการเกษตรด้านหม่อนไหม
5. ดำเนินการส่งเสริม ติดตามการดำเนินงานโครงการของศูนย์เครือข่ายโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ประวัติ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม อารมณ์ที่แสดงออก มนุษย์สัมพันธ์ และการทดสอบหรือปฏิบัติอื่นๆ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่มีคะแนนรวมกันทั้งสองด้านเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ ชุมพร กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2558 สอบ กรมหม่อนไหม 58 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments