งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 เม.ย. -6 พ.ค. 2558  นักวิชาการเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/31148/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 เม.ย. – 6 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร ด้านพืช ด้านสัตว์หรือด้านส่งเสริมการเกษตร
2. มีความสามารถเหมาะสม ทางด้านคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ผลิตและขยายพันธุ์หม่อนไหม ให้ได้มาตรฐาน
– งานผลิตและขยายพันธุ์หม่อน ดำเนินงานด้านผลิตท่อนพันธ์ุหม่อน ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ต้องการ งานดูแลแปลงหม่อน
– งานผลิตและงานด้านวิชาการด้านผลิตไข่ไหมพันธุ์ดีให้ได้คุณภาพ
– งานบริการวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์หม่อน ไข่ไหม
2. ดำเนินการวิจัยทดสอบด้านการผลิตและให้บริการ พันธุ์หม่อนไหม และวัสดุย้อมสีธรรมชาติ
3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์หม่อนไหม การแปรรูปหม่อนไหมที่มัความยุ่งยากซับซ้อน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล
4. ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ
5. ติดตาม ให้คำแนะนำ ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : ทดสอบภาคปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้สามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่มีคะแนนรวมกันทั้งสองด้านเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2558 สอบ กรมหม่อนไหม 58 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments