งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 22 เม.ย. -30 มิ.ย. 2558  นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/31147/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือสด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียม
2. ปฏิบัติการเครื่องมือตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย
3. ควบคุมเครื่อง Defibrillator
4. ควบคุมเครื่อง Pace maker
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สอบข้อเขียน ความรู้ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
2. สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. สามารถควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียม
2. สามารถปฏิบัติการเครื่องมือตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย
3. สามารถควบคุมเครื่อง Defibrillator
4. สามารถควบคุมเครื่อง Pace maker

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2558 สอบ ม.มหิดล 58 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ม.มหิดล คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments