ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 -30 เม.ย. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/31145/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 – 30 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านการบริหาร คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ สถิติ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
2. เพศหญิง
3. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office , Microsoft Access , Adobe Photoshop ,Internet ได้
5. หากมีประสบการณ์ด้านสำนักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – งานด้านสารบรรณ ร่าง พิมพ์ ลงทะเบียนรับ ส่งหนังสือต่างๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอก สืบค้น จัดเก็บเอกสารต่างๆ เป็นต้น
– งานด้านบุคคล ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลบุคคลในภาควิชาฯ เช่น ประวัติบุคคล การลาต่างๆ การขอทุน เป็นต้น
– งานด้านพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สอบข้อเขียน : ความรู้ทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office , ความรู้ความสามารถทั่วไป , ความรู้ด้านงานสารบรรณ งานบุคคล และงานพัสดุ
2. สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office , Microsoft Access , Adobe Photoshop ,Internet ได้
– หากมีประสบการณ์ด้านสำนักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2558 สอบ ม.มหิดล 58 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่ | เว็บไซต์สมัครสอบ ม.มหิดล คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments