กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -14 พ.ค. 2558  เจ้าพนักงานการเกษตร


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/31143/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 14 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – คุณวุฒิทางการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านการเกษตรทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม การทดลอง การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ห้องปฏิบัติการ และการจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย หรือสถิติต่างๆ
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อนเพื่อผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี
3. ช่วยนักวิชาการเกษตรกำกับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
4. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรุ้ การจัดฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
5. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ทดสอบความรู้สามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน 50 คะแนน

– ทักษะ
– ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ 25 คะแนน

– สมรรถนะ
– ความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้เฉพาะดำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ 25 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้เฉพาะดำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป – ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2558 สอบ กรมหม่อนไหม 58 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments