งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 เม.ย. -01 พ.ค. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน”

ลิงค์: https://iqepi.com/31141/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ศึกษาระบบงานและระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
๒. วิเคราะห์ ออกแบบงาน พัฒนาระบบสารสนเทศ เขียนชุดคำสั่งตามกระบวนการ ทำงานของระบบ และติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ
๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริหารจัดการการใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยทดสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณ วิเคราะห์ สรุปเหตุผล การใช้ภาษาไทย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
1. ความรู้ ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ในตำแหน่งที่สมัครสอบ 2. คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การคิดวิเคราะห์ บุคลิกภาพ ความสามารถในการสื่อสาร ความร่วมแรงร่วมใจ การบริการที่ดี
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

สมัครงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัคร สอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2558 สอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 58 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments