ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 7 -30 เม.ย. 2558  นักวิจัย งานวิจัย


ฝากประชาสัมพันธ์

ม.มหิดล

“ม.มหิดล”

ลิงค์: https://iqepi.com/31104/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิจัย งานวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 27,300
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 30 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย งานวิจัย ปฏิบัติงานโครงการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช ภาควิชาเภสัชวิทยา
อัตราเงินเดือน : 27,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ วิศวกรรมชีวภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ ชีววิทยา เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สรีรวิทยา ชีวเคมี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบสด.8 หรือ สด. 43 มาด้วย
3.อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4.หากมีประสบการณ์ด้าน High content imaging system ,Big data processing and analysis จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้าน high-throughput analysis
-ผลิตข้อมูลด้านการตอบสนองของยา วิจัยยาใหม่
-วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ high-throughput
-สร้างโมเดลในการตอบสนองของยาในโรคต่างๆ
-ศึกษาผลของยาใหม่และยาที่มุ่งเป้าต่อโรคต่างๆในระดับเซลล์
-ออกแบบการทดลองในระดับเซลล์
-ควบคุมโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
-มีส่วนร่วมในงานสอนและการฝึกอบรม
-ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักวิทยาศาสตร์ที่สนใจและร่วมงาน
-ควบคุมกำกับดูแลการใช้งานเครื่องติดตามเซลล์แฃะโมเลกุลแบบอัตโนมัติ (High content imaging system)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : หากมีประสบการณ์ด้าน High content imaging system ,Big data processing and analysis จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน ม.มหิดล งานราชการ ม.มหิดล รับสมัคร สอบ ม.มหิดล 2558 สอบ ม.มหิดล 58 ม.มหิดล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments