กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 27 -30 เม.ย. 2558  ประจำปี 2558 รวม 1,273 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “

ลิงค์: https://iqepi.com/31101/ หรือ
ตำแหน่ง: ประจำปี 2558 รวม 1,273 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1,273
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 – 30 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ขณะนี้มีการเผยแพร่น่าจะเป็นรายงานการประชุม เกี่ยวกับการรับสมัครสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 รวม 1,273 อัตรา โดยในรายละเอียดได้ระบุวันที่ กฟภ. หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัคร ในวันที่ 16 เมษายน 2558

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นการรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง จะรับสมัครและสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้ง 12 เขต โดยจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27-30 เมษายน 2558 และสอบในวันที่ 22 สิงหาคม 2558

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเผยแพร่ประกาศรับสมัครสอบให้ทราบในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของแต่ละเขต/ภาค เนื่องจากมีอัตรารับที่แตกต่างกัน ส่วนรายละเอียดเหมือนกัน

เบื้องต้นที่ตรวจสอบประกาศรับสมัครแล้วมีดังนี้ ส่วนที่ไม่มีลิงค์ขอให้ท่านลองตรวจสอบกับทางสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต/ภาค โดยในประกาศของการรับสมัครสอบ และหากมีประกาศเพิ่มเติมจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ภาค เหนือ

 1. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ
 2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ
 3. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ

ภาค กลาง

 1. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง ประกาศแล้ว คลิกที่นี่
  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1(ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่: 46 หมู่ 6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง ประกาศแล้ว คลิกที่นี่
 3. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง ประกาศแล้ว คลิกที่นี่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

 1. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ ประกาศแล้ว คลิกที่นี่
 2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ ประกาศแล้ว คลิกที่นี่
 3. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ ประกาศแล้ว คลิกที่นี่

รายละเอียดที่มีการเผยแพร่อย่างไปเป็นทางการในตอนนี้มีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมกำหนดการ

การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง พชง. (กฟ)

กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัคร 16-30 เม.ย. 2558
รับสมัคร (ที่สำนักงานเขต/ภาค) 27-30 เม.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ กฟช.พิจารณาตามความเหมาะสม
สอบข้อเขียน (สอบรอบ 1) 30 พ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ประกาศรอบ 1) 16 มิ.ย. 2558
ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (สอบรอบ 1) สอบสัมภาษณ์,ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทัดษะการปีนเสาไฟ (สอบรอบ 2) 6-10 ก.ค. 2558
สรุปผลการสอบคัดเลือกเพื่อขออนุมัติจ้างและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายใน 24 ก.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ประกาศรอบ 2) 29 ก.ค. 2558
รายงานตัว (เลือกสถานที่ปฏิบัิงาน) และรับหลักฐานการสมัครงาน 6 ส.ค. 2558
เริ่มปฏิบัติงาน 1 ก.ย. 2558

*ให้ อช. เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมในการกำหนดจำนวนวันของการสัมภาษณ์, ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทักษะการปีนเสาไฟ (สอบรอบ 2) เนื่องจาก จำนวน พช.(กฟ) แต่ละ กฟช. มีจำนวนแตกต่างกันค่อนข้างมาก (จริงๆ เฉพาะส่วนของจำนวนอัตราและสถานที่รับสมัคร)

คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้สมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เพศชาย* เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  *หมายเหตุ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง มาตรา 38 (วรรค 2) ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำงานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
 2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 3. เป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน (มีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)
 4. เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร
 5. สายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้นำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนมาแสดงในวันรายงานตัว เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วเท่านั้น
 6. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกิน 85 กิโลกรัม
 7. สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ เมื่อแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (แขนสั้น) ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฎให้เห็น และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการทดสอบร่างกายในการสอบรอบ 2
 8. ไม่กลัวความสูง สามารถปีนเสาทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 8 เมตร ขึ้นไป
 9. สามารถปฏิบัติงาน แบบเข้ากะ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 10. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
 11. ต้องขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัคร

 1. ใบสมัครตามแบบที่กำหนด
 2. สำเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาใบระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ
 5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่เกิน 69 เดือน ขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร, บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และโต๊ะสอบ จำนวน 4 รูป
 6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีมีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน อย่างละ 2 ฉบับ)
 7. สำเนาเอกสารแสดงผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) จำนวน 2 ฉบับ
 8. สำเนาใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 2 ฉบับ
 9. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
 10. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 11. สำเนาใบประกาศนียบัตร

การรับสมัคร

รับสมัครที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ทั้ง 12 เขต โดยแต่งกายสุภาพ หากแต่งกายไม่สุภาพ กฟภ. ขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ยื่นใบสมัคร โดยในสขั้นตอนการสมัครจะมีการตรวจร่างกาย (วัดส่วนสูง/ชั่งน้ำหนัก/รอยสัก)

สถานที่สอบคัดเลือก

กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน,สถานที่สอบ,เลขที่นั่งสอบ และข้อปฏิบัติในการสอบในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานการไฟฟ้า่ส่วนภูมิภาค ทั้ง 12 เขต โดยวิชาสอบข้อเขียน (สอบรอบ 1) มีดังนี้

 • เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาความรู้ทั่วไป (เชาว์ปัญญา,ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 • เวลา 13.30-15.30 น. สอบวิชาช่างไฟฟ้า คะแนนเต็ม 50 คะแนน

เงื่อนไขการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ประกาศ รอบ 1)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต/ภาค จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบรอบ 2) ในจำนวน 1.5 เท่าของจำนวนที่รับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันจะเรียงลำดับโดยพิจารณาคะแนนวิชาช่างไฟฟ้า, ภาษาอังกฤษ, เชาว์ปัญญา ตามลำดับ โดยผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องมาแสดงตน ในวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในรปะกาศฯ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์, ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทักษะการปีนเสาไฟ หากมาไม่ตรงตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

สำหรับรายละเอียดในการสอบคัดเลือก (สสอบรอบ 2) มีดังนี้

 • การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 30 คะแนน วิ่งจับเวลาระยะทาง 1,000 เมตร
 • ทดสอบทักษะปีนเสาไฟ 30 คะแนน ระดับความสูงประมาณ 8-10 เมตร

 

สมัครงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานราชการ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัคร สอบ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2558 สอบ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 58 กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments