กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -23 เม.ย. 2558  เจ้าหน้าที่การเกษตร


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/31003/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 13,280
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 23 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ด้านการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่้ยวกับช่วยงานศึกษาวิจัย พัฒนาหม่อนไหม
– ปฏิบัติงานเกี่้ยวกับผลิตหม่อนไหมพันธุ์ดี
– ปฏิบัติงานเกี่้ยวกับส่งเสริมการเกษตรด้านหม่อนไหม
– ปฏิบัติงานเกี่้ยวกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 1.2 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.3 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน

– ทักษะ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
2.ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ 2.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเกษตร 2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้สนการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 2.3 จริยธรรมประพฤติตนถูกต้องตามหลักกฎหมาย และคุณธรรมในวิชาชีพ 2.4 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ๑.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะตำแหน่ง รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๓. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2557 สอบ กรมหม่อนไหม 57 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments