กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -24 เม.ย. 2558  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงพลังงาน

“กระทรวงพลังงาน”

ลิงค์: https://iqepi.com/30985/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 37,680
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 24 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือทางภาษาอังกฤษ และจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 12ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือการทดสอบความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ หรือมีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน ให้คำแนะนำ และแนวทาง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยเฉพาะงานด้านต่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สมัครงาน กระทรวงพลังงาน งานราชการ กระทรวงพลังงาน รับสมัคร สอบ กระทรวงพลังงาน 2557 สอบ กระทรวงพลังงาน 57 กระทรวงพลังงาน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพลังงาน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments