งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -30 เม.ย. 2558  เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ม.นครพนม

“ม.นครพนม”

ลิงค์: https://iqepi.com/30979/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 – 30 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
Microsoft Word และ Excel ได้ดี
3. มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือร้นและอดทน
ในการทำงาน สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อย 3 ปี (แสดงหลักฐาน)
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานพัสดุ
งานด้านเอกสารทางราชการ และการบริการด้านเอกสารต่าง ๆ
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานด้านสารบรรณ งานเลขานุการ งานพัสดุ งานด้านเอกสารทางราชการ
และการบริการด้านเอกสารต่าง ๆ
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ภาษาไทย และเหตุการณ์ทั่วไป) 1.2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 2.1 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียน

– ทักษะ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล – บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ – ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ – มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม – การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า – ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยการสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมิน ความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน ม.นครพนม งานราชการ ม.นครพนม รับสมัคร สอบ ม.นครพนม 2557 สอบ ม.นครพนม 57 ม.นครพนม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.นครพนม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments