กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -16 เม.ย. 2558  นักวิชาการเกษตร


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/30971/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 16 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาทางด้านการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การศึกษาวิจัย พัฒนาหม่อนไหม
2. การผลิตและขยายพันธ์ุหม่อนไหม
3. งานส่งเสริมการเกษตรด้านหม่อนไหมและการตลาด
4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. โดยวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล – ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนักวิชาการเกษตร – อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู็มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จะต้องมีคะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ล่ะด้านไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 และรวมกันทั้ง 2 ด้านจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2557 สอบ กรมหม่อนไหม 57 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments