กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -9 เม.ย. 2558  เจ้าพนักงานธุรการ


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

“กรมหม่อนไหม”

ลิงค์: https://iqepi.com/30818/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มุกดาหาร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 9 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาพาณิชยการทางบริหารธุรการ บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เช่น งานร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อ รวบรวมข้อมูลและสถิติ
2. งานทะเบียนเอกสารรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร และจดบันทึกรายงานการประชุม
3. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และงานพัสดุ พิมพ์เอกสารราชการและบันทึกข้อมูล
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง -ความรู้เกี่ยวกับด้านงานธุรการ -ความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
– คุณสมบัติส่วนบุคคล -บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ -ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ -มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม -การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 4. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน กรมหม่อนไหมจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กรมหม่อนไหม งานราชการ มุกดาหาร กรมหม่อนไหม รับสมัคร สอบ กรมหม่อนไหม 2557 สอบ กรมหม่อนไหม 57 กรมหม่อนไหม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments