กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -27 เม.ย. 2558  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

“กรมปศุสัตว์”

ลิงค์: https://iqepi.com/30815/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 27 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์พันธุศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร ทางพืชไร่นา ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร และจะต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ ปริญญาโท ของสำนักงาน กพ. แล้ว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกข์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางพิษวิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางพันธุศาสตร์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน กพ. แล้ว


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน กพ. แล้ว

สมัครงาน กรมปศุสัตว์ งานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัคร สอบ กรมปศุสัตว์ 2557 สอบ กรมปศุสัตว์ 57 กรมปศุสัตว์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments